Condicions generals de contractació

Raó social

 • Estanyol Rural S.A.
 • Direcció: Passeig de Manuel Girona, 80, 2B
 • 08034 Barcelona
 • NIF: A17109596
 • Telèfon: +34 630 463 879 / +34 600 256 534
 • E-mail: info@estanyolrural.com / admin@estanyolrural.com

Condicions generals de contractació d’Estanyol Rural S.A., d’ara endavant Estanyol.

Registre de turisme de Catalunya

Estanyol disposa de 2 allotjaments rurals registrats en el Registre de Turisme de Catalunya:

 • Mas Grau HUTG-044695 DC 81
 • Mas Roca HUTG-024.600

Calendari Estanyol

Temporada alta:

 • Mesos de juny a setembre ambdós inclosos.
 • Nadal, cap d’any, reis, setmana santa i festius.

Temporada baixa

 • Resta de l’any.

1. Forma de pagament

Temporada alta/mitja
 • 1.- Pre-reserva
  Per realitzar la seva pre-reserva amb més de 4 mesos d’antelació haurà d’abonar el 30% del preu final. Si passats 3 dies no es té constància del seu pagament, Estanyol es reserva el dret de cancel·lar la seva pre-reserva sense previ avís. Estanyol confirmarà la seva pre-reserva via mail.
  En cas d’anul·lació, la paga i senyal serà reemborsable quan sigui comunicada de forma fefaent i amb més de 4 mesos d’antelació.
 • 2.- Confirmació de reserva
  Tres mesos abans de la data, si disposa de pre-reserva haurà d’abonar el 40% del preu final. En cas de no tenir pre-reserva, haurà d’abonar el 70% del preu final. Estanyol li enviarà un mail confirmant la seva reserva, juntament amb un formulari de dades personals que per imperatiu legal han d’emplenar i signar tots els usuaris de la reserva.
  En cas d’anul·lació, els imports pagats no seran reemborsables.
 • 3.- Pagament del 30% restant a la seva arribada a Estanyol
  La taxa d’Allotjament de Turisme Rural està inclosa en el preu, i serà de 0,50 € per nit i per persona major de 16 anys, amb un màxim de 7 nits.
  En cas d’anul·lació, els imports pagats no seran reemborsables.
  Tots els preus són amb IVA inclòs.
Temporada baixa
 • 1.- Pre-reserva: Per realitzar la seva pre-reserva amb més de 2 mesos d’antelació haurà d’abonar el 30% del preu final. Si passats 3 dies no es té constància del seu pagament, Estanyol es reserva el dret de cancel·lar la seva pre-reserva sense previ avís. Estanyol confirmarà la seva pre-reserva via mail.
  En cas d’anul·lació, la paga i senyal serà reemborsable quan sigui comunicada de forma fefaent i amb més de 2 mesos d’antelació.
 • 2.- Confirmació de reserva: Un mes abans de la data, si disposa de pre-reserva haurà d’abonar el 40% del preu final. En cas de no tenir pre-reserva, haurà d’abonar el 70% del preu final. Estanyol li enviarà un mail confirmant la seva reserva, juntament amb un formulari de dades personals que per imperatiu legal han d’emplenar i signar tots els usuaris de la reserva.
  En cas d’anul·lació, els imports pagats no seran reemborsables.
 • 3.- Pagament del 30% restant a la seva arribada a Estanyol. La taxa d’Allotjament de Turisme Rural està inclosa en el preu, i serà de 0,50 € per nit i per persona major de 16 anys, amb un màxim de 7 nits.
  En cas d’anul·lació, els imports pagats no seran reemborsables.
  Tots els preus són amb IVA inclòs.

2. Canvis en la reserva

Només s’accepten canvis en la reserva (de dates) en temporada baixa, i sempre que faltin més de 25 dies per l’entrada. En cap cas s’acceptarà endarrerir la data d’entrada o guardar els diners per a futures reserves.

En cas de disponibilitat per a la mateixa casa, Estanyol pot avançar el dia de la seva arribada. En cas de no tenir disponibilitat o al client no li vagi bé, la reserva s’entendrà com anul·lada. En cas d’anul·lació, els imports pagats no seran reemborsables.

Per canvis menors com ara: animals, persona de més o de menys, bressol i altres serveis extres, contactar directament amb Estanyol per modificar la reserva.

3. Indemnitzacions per renúncia de l’estada

Quan el client abandoni anticipadament la casa, haurà d’abonar l’import total pels dies que resten d’estada.

4. Horaris d’arribades i sortides

 • L’horari d’arribada és de 17 a 20h.
 • La sortida s’ha d’efectuar abans de les 12h.
 • Els diumenges en temporada baixa podeu gaudir del “late check-out”, sortida a les 17h.

A petició del client es pot realitzar el lliurament de claus a través de caixetins codificats situats a l’entrada de les cases d’Estanyol.

5. Anul·lació de reserva

Temporada alta/mitja
 • L’anul·lació de reserva notificada amb més de 4 mesos d’antelació de manera fefaent, donarà dret al reemborsament de la paga i senyal.
 • L’anul·lació de reserva notificada amb menys de 4 mesos d’antelació, suposarà la pèrdua total de la paga i senyal.
 • Seran d’aplicació els mateixos criteris d’anul·lació, en casos de força major i circumstàncies fora del control del client.
Temporada baixa
 • L’anul·lació de reserva notificada amb més de 2 mesos d’antelació de manera fefaent, donarà dret al reemborsament de la paga i senyal.
 • L’anul·lació de reserva notificada amb menys de 2 mesos d’antelació, suposarà la pèrdua total de la paga i senyal.
 • Seran d’aplicació els mateixos criteris d’anul·lació, en casos de força major i circumstàncies fora del control del client.

6. Obligacions del client

L’ocupació de la casa es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en la seva reserva, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi bressol i tinguin més de 2 anys) com a persones a efectes de l’ocupació. Estanyol podrà impedir l’entrada a la casa en cas d’excedir el nombre permès. Si es detecta que durant l’estada hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de la casa.

El client té l’obligació de deixar la casa recollida i presentable. Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries s’han d’haver buidat. Si el client no deixa d’allotjament a l’estat anteriorment citat, Estanyol es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través de la fiança.

El client ha de respectar els veïns. En cas de negligència o comportament inadequat, Estanyol es reserva el dret d’anul·lar la reserva amb efecte immediat i sense previ avís. En aquest cas Estanyol no tindrà l’obligació de retornar l’import pagat pel client. Per al benestar dels veïns no es permet la realització de festes tipus “discoteca”.

7. Identificació dels clients

El client ha d’informar del nombre de persones incloses a la reserva, només aquest nombre de persones té dret a ocupar l’allotjament. També és necessari comunicar a l’establiment si es rebran visites puntuals de tercers durant l’estada.

Per llei (Article 5.2 del Decret 164/2010) és obligatori registrar a les persones allotjades, majors de 14 anys, i comunicar-ho a la Direcció General de Policia.  Les dades obligatòries a proporcionar són: nom complert, data de naixement, DNI, data d’arribada, nacionalitat i signatura.

Posem a la seva disposició un arxiu que li facilitarà la tasca de proporcionar-nos les dades. Un cop omplert pot enviar-lo a l’establiment per correu electrònic: idenfiticació de clients.

8. Fiança

La fiança es diposita a la seva arribada a Estanyol, i ascendeix a l’import de 500 € a pagar en efectiu o amb targeta de crèdit / dèbit. La fiança es tornarà en el termini màxim de 7 dies des de la data de la seva sortida, per poder comprovar el correcte estat de l’allotjament. Si la fiança s’hagués carregat a la targeta de crèdit / dèbit aquesta es retornarà a la mateixa targeta, en cas d’haver-se realitzat en efectiu es retornarà via transferència bancària al número de compte proporcionat.

En cas de desperfectes; deixar la casa bruta, no llençar les escombraries, llençar burilles al terra de la casa o jardí, llençar objectes a la piscina o fer un mal ús de la mateixa, deixar pujar els gossos al sofà, utilitzar les mantes per als gossos i qualsevol mal ús de la casa que representi hores de neteja addicionals, Estanyol es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats o de les hores de neteja addicionals. En cas de desperfectes superiors a l’import esmentat, Estanyol prendrà les accions legals pertinents.

En cas de quedar pendent de pagament factures per serveis contractats, Estanyol es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost de les mateixes.

9. Inventari de la casa

Les cases disposen dels estris necessaris per a les persones que les ocupen. Si en el moment d’arribar s’observa que falta algun element de l’inventari (gots, plats, etc …) han de comunicar-ho a Estanyol. De la mateixa manera, si durant la seva estada es trenca algun element de l’inventari han de comunicar-ho a Estanyol, que eventualment, es farà càrrec de la seva substitució.

10. Confirmació de la reserva

Qualsevol reserva realitzada a través d’Estanyol, des de qualsevol via, és supervisada manualment per confirmar que tots els aspectes de la pre-reserva i la reserva són correctes (preu, ocupació i característiques). Un cop revisada la pre-reserva o, si s’escau la reserva i rebut el pagament per part del client, s’envia un e-mail de confirmació de la pre-reserva o la reserva si s’escau. La pre-reserva i la reserva es consideren confirmades per part d’Estanyol un cop el client rep la confirmació de pre-reserva i reserva i, en qualsevol cas, no abans.

En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva i aquesta no sigui acceptada per part d’Estanyol, el client tindrà dret al reemborsament de l’import lliurat a compte.

11. Cases amb Piscina, jacuzzi, sauna i hamman

Les cases disposen de piscina, aquesta estarà oberta des de Setmana Santa fins l’últim cap de setmana d’octubre.

Normativa de la piscina:

 1. La piscina no està tancada totalment. És responsabilitat dels pares la vigilància dels menors, tant en hores de bany com fora d’elles.
 2. No hi ha socorrista.
 3. Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, han d’estar sempre acompanyats per un adult.
 4. La piscina és d’ús exclusiu dels clients d’Estanyol.
 5. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.

Normativa Jacuzzi:

 1. La jacuzzi no està tancat totalment. És responsabilitat dels pares la vigilància dels menors, tant en hores de bany com fora d’elles.
 2. No hi ha socorrista.
 3. Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, han d’estar sempre acompanyats per un adult.
 4. El jacuzzi és d’ús exclusiu dels clients d’Estanyol.
 5. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.
 6. No es permet el bany al jacuzzi amb cremes solars, olis, sabó o qualsevol producte similar

Normativa Sauna i hamman:

 1. Abans d’iniciar una sessió de sauna o bany de vapor s’ha d’haver descansat entre 15 i 30 minuts.
 2. No és aconsellable entrar després de realitzar esforços físics, com la pràctica d’algun esport, facilitant d’aquesta forma la reacció del cos a la calor.
 3. És obligatori entrar amb tovallola a la sauna.
 4. Els usuaris han d’estar en bona condició física per gaudir d’aquest servei declinant qualsevol responsabilitat d’Estanyol si patís algún contratemps dins la sauna o el bany de vapor.
 5. Per motius d’higiene està prohibit tallar-se els cabells o les ungles.
 6. És aconsellable prendre la sauna o bany de vapor entre 2 i 4 hores després d’un àpat.
 7. No convé prendre una sauna o hammam amb els peus freds. Per això és aconsellable realitzar un bany de peus en aigua calenta durant, aproximadament, 5 minuts (es pot realitzar en un dels descansos).
 8. Si la pressió arterial és alta dutxar-se amb aigua temperada. Un contrast de la temperatura fa pujar la pressió sanguínia.
 9. Els principiants han de començar amb sessions suaus que incloguin solament una entrada a la cabina, és a dir un únic cicle d’escalfament refredament, segons es vagi realitzant l’activitat s’anirà incrementant el temps d’estada i les entrades a la cabina.
 10. No és aconsellable prendre més de tres saunes o banys de vapor en una sessió. Setmanalment es solen realitzar 2 o tres sessions.
 11. No perllongar el temps amb la creença que com més es suï més s’aprima. El pes perdut en una sessió es recupera al cap de les 2 o 3 hores. L’excés de sudoració pot comportar trastorns en el sistema circulatori.
 12. Si apareixen símptomes d’aclaparament, fins i tot al poc temps d’haver entrat, cal sortir i refrescar perquè el cos torni com més aviat millor a la seva temperatura normal. Això pot ser a causa d’alguna anomalia no coneguda que es pogués tenir.
 13. L’últim refredament s’ha de fer bé, ja que si el cos no torna a la temperatura normal es produiran sudoracions que poden comportar refredats.
 14. Tenir precaució amb els objectes metàl·lics, cadenes, anells … ja que aconsegueixen altes temperatures i amb els objectes electrònics en poder-se deteriorar per l’excessiva temperatura.
 15. A dins no s’ha de menjar ni beure.
 16. Estanyol declina tota responsabilitat derivada de l’ús indegut d’aquests espais, així com dels accidents que puguin patir els practicants durant la realització de l’activitat.
 17. Estanyol no es fa responsable de la pèrdua o sostracció de qualsevol tipus de material que s’introdueixi a la sauna o bany de vapor.
 18. Aquestes normes són complementàries a les d’ús de la instal·lació.

12. Naturalesa jurídica del contracte

La relació contractual es regirà per la lliure voluntat de les parts i supletòriament pel previst en el Codi Civil i les normes aplicables, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjaments turístic i habitatges d’ús turístic, així com totes les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris.

Menú